MÁY SẢN XUẤT KHĂN GIẤY

MÁY SẢN XUẤT KHĂN GIẤY
Máy sản xuất khăn giấy ngày càng sử dụng rộng rãi do nhu cầu sử dụng giấy của khách hàng tăng cao. Chất lượng giấy không những tốt mà giá cả phải phù hợp với thị trường. Trước kia, khăn giấy được sản xuất thủ công, số lượng và chất lượng luôn có giới hạn nên mặt hàng giấy này có giá trị, anh chị làm nghề này sống tốt. Tuy nhiên, trong những năm gần đây số lượng khăn giấy từ nước ngoài nhập đề với số lượng lớn, giá cả và chất lượng khá cạnh tranh làm ch