SỬA MÁY ĐÓNG LỐC MÀN CO ÁO

SỬA MÁY ĐÓNG LỐC MÀN CO ÁO
Trong dây chuyền chiết rót đóng lon khâu đóng lốc màn co áo cũng khá quan trọng vì máy chiết rót ổn định ở công suất cao buộc khâu đóng lốc, đóng gói sản phẩm cũng phải chạy theo để đạt công suất của dây chuyền. Khâu đóng gói sản phẩm có nhiều cách như: đóng thùng, đóng màn co áo, đóng thùng kiểu nữa vời... trong đó phương pháp đóng lốc màn co áo cho sản phẩm được sử dụng khá nhiều và hiệu quả. Hiệu quả vì chi phí đóng gói 1 lốc sản phẩm rẻ hơn r