LÀM VIỆC HĂNG SAY NGÀY CUỐI TUẦN

LÀM VIỆC HĂNG SAY NGÀY CUỐI TUẦN
Mỗi chiếc máy ra đời là một tâm huyết, tâm huyết khi máy hoàn thành không những hoạt động tốt giống như ý đồ lúc chế tạo mà chiếc máy phải đem lại sự tiện dụng và các giá trị cho thêm có trong máy. Thông thường các anh chuyên về cơ khí khi chế tạo máy chỉ đạt đến công đoạn làm tiện hơn khi sản xuất, tốc độ hoạt động nhanh hơn kiểu sản xuất cũ chứ chưa làm cho máy tự động vận hành. Để máy hoạt động hiệu quả, hiện đại hơn thì khi chế tạo má...