nâng cấp dây chuyền sản xuất
nâng cấp dây chuyền sản xuất
nâng cấp dây chuyền sản xuất

Dây chuyền sản xuất qua một thời gian sử dụng kết cấu cơ khí bắt đầu xuống cấp và thường xảy ra lỗi làm ảnh hưởng đến tốc độ sản xuất của dây chuyền, ảnh hưởng đến năng xuất của công ty. Để khắc phục tình trạng máy xuống cấp cần phải có lịch định kỳ bão dưỡng và thay thế các thiết bị có dấu hiệu hư hao. 

Máy chiết rót nước mắm
Máy chiết rót nước mắm

Khi máy bị sự cố nhỏ không khắc phục liền mà để máy hoạt động kéo dài dẫn đến hao mòn thêm các chi tiết lân cận dẫn đến tình trạng hư hỏng ngày càng nặng.

sửa chữa bánh răng máy chiết rót
sửa chữa bánh răng máy chiết rót

Một số công đoạn cần phải cải tiến để đạt đến sự phù hợp cho từng giai đoạn, giúp cho máy hoạt động tốt hơn 

Trả lời